Pirminės buhalterinės apskaitos tvarkymas

 • Pirkimo, pardavimo dokumentų išrašymas;
 • Pirminių dokumentų apskaita: Jūsų įmonės sąskaitų, paslaugų kvitų, kasos pajamų/išlaidų orderių, banko išrašų suvedimas į buhalterinę programą;
 • Atsargų ir ilgalaikio turto apskaita;

Vyr. buhalterio paslaugos

Jeigu Jūsų įmonėje yra darbuotojas, kuris į buhalterinę programą veda pirminius dokumentus arba tik dalinai tvarko apskaitą,  siūlome pasinaudoti mūsų vyr. buhalterio paslaugomis:

 • Pirminių dokumentų įvedimo į apskaitos programą kontrolė;
 • Darbo užmokesčio apskaita: įforminame darbuotojų priėmimus, atleidimus, pildome darbo laiko apskaitos žiniaraščius, skaičiuojame darbo užmokestį, atostoginius, išeitines kompensacijas, komandiruotes, dienpinigius;
 • Mokesčiai: Teikiame visas reikiamas deklaracijas Valstybinei mokesčių inspekcijai, Sodrai, Statistikos departamentui, Muitiniai;
 • Finansinės atskaitomybės sudarymas;
 • Bendraujame su mokesčių administratoriais, teikiame jiems atsakymus į užklausas;
 • Kiti  vyr. buhalterio darbai pagal susitarimą.

Apleistos buhalterijos tvarkymas 


Jeigu Jūsų įmonės dokumentacija buvo netvarkyta 3 - 6 mėnesius ar ilgesnį laiką arba buvo vedama dalinai, esame pasiruošę Jums padėti ir sutvarkyti apleistą buhalteriją. 

 • Suderinsime visus likučius, įvertinsime buhalterinės apskaitos būklę, patikrinsime ūkinių operacijų teisingumą. 
 • Patikslinsime mokestines deklaracijas, parengsime finansines ataskaitas.
 • Taip pat padedame parengti įmonės likvidavimo dokumentus arba, esant pageidavimui, vedame buhalterinę apskaitą toliau.


Jeigu norėtumėte sužinoti individualų pasiūlymą, spauskite čia

Žemėlapis
Skambinti
El.paštas
Apie